menu mikrofony
Úvodní stránka inductory page
Kontakt contacts
hobby Historické mikrofony historic microphones Reportážní magnetofony report magnetophones Schémata, návody sheets

Studiový kondenzátorový mikrofon Neumann CMV563

Velkomembránový modulární studiový kondenzátorový elektronkový mikrofon Neumann CMV563 se začal dovážet do naší republiky kolem r. 1955. Jeho výroba byla ukončena v r. 1972. Byl určen zejména pro nahrávání v rozhlasových, televizních a filmových studiích a často používán také v divadlech. Pro své kvality byl mezi profesionálními zvukaři velmi oblíben a používán pro svůj čistý a příjemný zvuk. Dodnes se zachovalo mnoho funkčních kusů a tak jej stále můžeme potkat ve vybavení rozličných nahrávacích studiích.

  technická dokumentace

Mikrofonní vložka M7 - kardioida Mikrofonní vložka M8 - osmička Mikrofonní vložka M9 - koule Mikrofonní vložka M55K - koule Mikrofonní vložka M7S - kardioida Mikrofonní vložka M8S - osmička Mikrofon CMV 563      Mikrofonní vložka M7 - s přepínatelnou charakteristikou      Mikrofon UM 57

Z originálních firemních materiálů:

Bohužel i mikrofonní vložky stárnou. Působením vlhka, např. prsknutím nebo orosením při přechodu z chladu do tepla, dojde vlivem vysokého polarizačního napětí ke krátkému výboji mezi pevnou deskou a pozlacenou PVC membránou. Výboj se projeví pouze jako krátké zapraskání v modulaci, ale... Tím se v tomto místě odpaří vrstvička zlata a sníží se tak účinná plocha membrány. Jak vypadá kapsle po takovýchto výbojích je ukázáno na obrázku:

Takhle vypadá poškozená kapsle Další příklad poškozené a dobré kapsle

Výrobní čísla:
Všechny hlavní kovové díly mikrofonů CMV 563 mají čtyřmístná (později pětimístná) výrobní čísla. Mikrofonní vložky jsou navíc zapečetěny pečetí o průměru cca 4 mm na vrcholu vložky.U zcela nových nebo málo používaných kapslí je možné najít ještě malou trojúhelníkovou samolepku. Blízká výrobní čísla, především u mikrofonních vložek, dávají větší šanci na možnost párování (vytvoření shodné dvojice), protože pocházejí z jedné výrobní série.

Stereofonní nahrávání systémem MS (middle-side)
vzájemné uspořádánícharakteristik mikrofonů při stereofonním snímání systémem MS Dovolím si tímto příspěvkem připomenout dnes již málo využívanou metodu stereofonního záznamu a také naznačit využití pro poměrně frekvenčně omezenou osmičkovou vložku M8.
Jeden mikrofon s kardioidní charakteristikou (vložka M7) je umístěn v ose nahrávání. Druhý mikrofon s osmičkovou charakteristikou (vložka M8) je v tomtéž místě, pootočený o devadesát stupňů a snímá prostorovou ambiofonní informaci. Uspořádání je patrné z obrázku vzájemného uspořádání charakteristik. Signál z kardioidního mikrofonu je přiveden do obou kanálů (PANORAMA = střed). Signál z osmičkového mikrofonu se musí rozdělit na normální signál a signál v protifázi (otočený o 180 stupňů). Normální signál je přiveden do jednoho kanálu (PANORAMA = levý) a invertovaný signál do druhého (PANORAMA = pravý). Poměrem úrovní signálů obou mikrofonů můžeme snadno rozšiřovat nebo zužovat šířku stereofonní báze.
Výhody:  není nutno párovat mikrofony, vynikající kompaktibilita při převodu na mono signál, zajímavý vintage-zvuk
Nevýhody:  pořeba tří vstupů na mixážním pultu, který musí být vybaven otočením fáze, příp. speciálního předzesilovače
Tip:  místo kardioidního mikrofonu lze použít mikrofon s kulovou charakteristikou - setava bude také snímat prostor zezadu
Přeji zajímavé experimentování s originálním vintage-zvukem.

Rozebraná vložka M7S:

Zajímavá evoluce:
Na obrázcích jsou rozebrané předzesilovače CMV563. První má výrobní číslo 10595 a součástky jsou umístěny na pertinaxové destičce, druhý má výrobní číslo 10600 a součástky jsou již osazeny na plošném spoji.
CMV563 Nr.10595 CMV563 Nr.10600

Vyobrazené vzorky jsou kompletně funkční.

nahoru
   Navštivte obchod s MIKROFONY